• +420 602 622 882
  • jan.dojcan@seznam.cz

Výstavba domů je prováděna podle projektové dokumentace firmy EUROPANEL z předepsaných certifikovaných stavebních materiálů prověřených výrobců a značek. Každý zákazník je dopředu informován o použitých materiálech a realizační firmy nesmí svévolně materiály měnit či nahrazovat za jiné. Vlastním vývojem, volbou kvalitních materiálů a dodavatelů, sítí realizačních firem s naší technickou podporou a dozorem zajišťujeme pro investory klidný, rychlý a bezpečný proces výstavby.

Moderní architektura, kvalita provedení, úsporný provoz, skvělá cena a jasná filosofie bydlení. To vše v sobě zahrnují domy od společnosti EUROPANEL. Splnění těchto kritérií zajišťujeme pečlivým výběrem materiálů a konstrukcí použitých při stavbě našich domů se zapojením vlastní výroby jednotlivých komponent.

Základy domu jsou provedeny zemními vruty Krinner s garantovanou životností 150let. Jsou plnohodnotným stavebním prvkem používaným při zakládání staveb s řadou předností. Na zemních vrutech je možné založit stavby jakékoli velikosti bez omezení ročním obdobím, snadno, rychle a bezpečně. Montáž je provedena v řádu několika hodin jak v rovinatém tak i svažitém terénu.

Značnou výhodou provedení základů prostřednictvím zemních vrut je i absence výkopových prací. Jediným narušením pozemku při stavbě tak zůstává přivedení inženýrských síti k instalační šachtě a její provedení.

 

Stavební systém SIP

Stavební systém EUROPANEL je českým výrobkem, který se nechal inspirovat dnes již tradiční americkou technologií SIPs (Structural Insulted Panels). Základním prvkem této technologie je panel. Tvoří jej desky z velkoplošných materiálů na bázi dřeva a polystyrenové jádro, sloužící jako tepelný izolant.

Ucelený stavební systém

Ucelený stavební systém EUROPANEL

Základní prvek systému - panel, je vyráběn slepením desek OSB s  jádrem ze stabilizovaného samozhášivého polystyrenu, nebo alternativně z  polystyrenu modifikovaného grafitem s lepšími tepelně technickými parametry. Panel má po celém obvodu montážní drážku hlubokou 42 mm, která je vytvořena přesahem desek OSB přes polystyrenové jádro, a slouží pro provádění spojů panelů. Panely se vyrábějí v šesti tloušťkách, třech délkách a čtyřech šířkách.

Výhodou systému EUROPANEL je povinná certifikace podle zákona č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky. Systém certifikace a dohledu Výzkumného a vývojového ústavu dřevařského s.p. se sídlem v Praze garantuje odběratelům i investorům dodržení předepsaných vlastností všech prvků systému EUROPANEL.

Panely EP – A a EP – B

- pro výstavbu rodinných domů, bytových domů, průmyslových objektů
- o tloušťce 170 mm - pro obvodové stěny
- o tloušťce 120 mm - pro nosné příčky
- o tloušťce 210 a 270 mm – pro střešní pláště a základové desky

Panely EP - H

- o tloušťce 65 mm a 85 mm - pro výstavbu chat, garáží a dalších drobných staveb

Základové pražce

modřínové čtyřstranně opracované stavební hranoly KVH tloušťky 60 mm a šířky odpovídající tloušťce vybraného panelu.

Vložené dřevěné prvky

čtyřstranně opracované dřevěné profily tlusté 40 mm, šířkou odpovídající šířce drážky v panelu. Slouží k vyplnění montážních drážek panelů a k provádění některých typů spojů.

Spojovací panely

spojovací pera vkládaná do montážních drážek dvou sousedních panelů. Konstrukčně jsou shodná s panelem.

Sloupy, průvlaky, prvky krovu

lepené lamelové profily v potřebných délkách a dimenzích.

Stropní nosníky

čtyřstranně opracované, délkově nastavované stavební profily ze smrkového dřeva.

Dřevěné I nosníky

nosníky s pásnicemi ze smrkového dřeva, spojenými stojnou z aglomerovaného materiálu, např. OSB.

Spojovací kování

speciální typy vrutů s talířovou hlavou pro spojování sendvičových panelů a masivních dřevěných profilů bez předvrtání, běžné vruty a  spony, tesařské kování jako jsou třmeny pro zavěšení stropních nosníků, nebo rektifikační patky pod sloupy.

Montážní PU lepidlo a PU pěna

slouží pro lepení a těsnění spojů panelů

MDJhM2FiY2